Ludzie!

”Piepsz” – pismo naczelnego komitetu organu Ministerstwa Bredni do spraw Bzdur Nonsensu:

pismo ukazywało się w latach 1989-1991 w XLIX L.O. im. Modzelewskiego (później W.A.Goethego) i skończyło na numerze dziewiątym. Pismo przerwało swą działalność po wyjeździe jednego z redaktorów za granicę.

a)Piepsz nr 8 z dn.15.03.1991, s.1:

Ludzie!

Toczymy walkę z wrogiem społecznym. W tym względzie musimy wykazać bezkompromisowość. Choć jego sztaby zostały rozgromione, a plany skierowane przeciw społeczności zdemaskowane, to przeciwnik działa. Inspirowany z zewnątrz, zatruwa umysł i wolę, podsyca bezwład. Będziemy go zwalczać. Ale to nie wystarczy, musimy go pokonać. Totalne lenistwo i zobojętnienie na to co się dzieje wokół jest wrogiem.

Patrząc widzę szary tłum z błędnymi kulkami zamiast oczu i kilku ludzi. Reszta to nic co można podzielić na jednostki.

W szkole odbywały się konkursy, organizowane na łamach czasopism. Nie wzięło w nich udział więcej niż piętnaście osób. Jest jeszcze wiele takich przykładów.

Nie oczekuję niczego wielkiego, ale bojkot konkursów (z nagrodami) to rzecz dziwna. Zignorowanie było postępkiem świadczącym o beznadziejnym położeniu świadomości w czaszkach szkolnego tłumu.

Jestem bardzo zadowolony z tego, że jednak coś, od czasu do czasu, dzieje się tutaj.

Ja