Jak podstawą drzew są konary… ;-)

„…tak podstawą szkół były, są i będą wagary”. Warto zobaczyć dla samego hasła. TUTAJ.