XXX L. O. w oczach pierwszaków

Plesniadek. Miesięcznik młodzieży XXX LO

Redakcja:

Piotr Adamczyk
Marcin Baryłka
Dominik Drużycki
Sebastian Gawor
Piotr Wujec
Olga (nazwisko nieczytelne)

Pomoc: Paweł Słomka