XXX L. O. w oczach pierwszaków

Plesniadek. Miesięcznik młodzieży XXX LO

Redakcja:

Piotr Adamczyk
Marcin Baryłka
Dominik Drużycki
Sebastian Gawor
Piotr Wujec
Olga (nazwisko nieczytelne)

Pomoc: Paweł Słomka

Reklamy

Kochane małolaty

Ława. Gazetka szkolna młodzieży Zespołu Szkół Rolniczych w Radoczy

Redakcja:

Ryszard Polaczek
K. Miodoński
D. Fuczek
Ż. Wróbel
G. Stuuglik
A. Haj
H. Hajto


Podaj dalej. Uczniowski Front Odmowy

Czasopismo o ugruntowanym światopoglądzie anarchistycznym, piętnujące nieedukacyjne, uspołeczniające funkcje szkoły.

Redakcja:

Eliza Milewska
Ilona Jaworska
Mateusz Kwaterko junior

Poniżej niektóre teksty:


Komuś spadnie to na głowę

Jakub Brodacki, Komuś spadnie to na głowę, „Forum Gazet Szkolnych” nr 9/1995


Spacerkiem po V L.O. im. Ks.J.Poniatowskiego

Wydarzenia nr 47, z dn. 2 marca 1994 roku, s.2:

Spacerkiem po V L.O. im. Ks.J.Poniatowskiego

Postanowiłem odwiedzić kumpla w V LO. Musiałem mu coś ważnego przekazać. Ponieważ czas miałem tylko do południa, postanowiłem odwiedzić go w szkole(…). Plany moje pokrzyżowała miła Pani Szatniarka, która jako „obcego” bezceremonialnie mnie wyrzuciła(…). Na moje tłumaczenie, ze jest zimno i pada deszcz usłyszałem jedynie, ze gdyby przyszedł Pan Dyrektor, to zarówno ja, jak i Pani Szatniarka zostalibyśmy w jakiś sposób potraktowani (nie chciałem pytać co oznacza słowo określające ten sposób).(…)

Parę dni później poszedłem do Poniatowskiego z [redaktorem] naczelnym.(…). Tym razem udało mi się wejść do „hallu głównego” i przejść dobrych parę kroków, zanim nie zostałem usunięty(…).

DOC